LEDIGT JOBB
Sport- och fritidsprogrammet, Gymnasiesärskolan.

Skolform: Gymnasiesärskola
Start: Ht
Omfattning: 3 år
Ekonomi: Studiehjälp t o m vårterminen det år den studerande fyller 20 år. För äldre studerande studiemedel.

Målet är att eleven genom undervisning och verksamhet skall:

* förbättra sin färdighet i specialidrotten
* inhämta kunskap om träningslära samt specialidrottens teknik och taktik
* skaffa sig kunskap om sig själv och sina förutsättningar att utöva specialidrott
* kunna kombinera elitidrott och utbildning
* erbjudas bättre träningsförhållanden än på hemorten
* ges en social trygghet.

Utbildningen anordnas inom ramen för de nationella program som ingår i respektive orts utbud. Eleverna på idrottsgymnasium är integrerade i den ordinarie gymnasieutbildningen.

Eleverna på alla gymnasieskolor i landet har möjlighet att välja specialidrott som individuellt val, kurs A (190 timmar). Enskilda skolor kan genom det lokala tillägget (110 timmar) dessutom erbjuda eleverna kurs B och därmed möjliggöra en idrottssatsning på hög nivå.
Tiden för individuellt tillval och lokalt tillägg motsvarar ca tre timmar garanterad undervisningstid per vecka. Vissa kommuner (skolor) kan dessutom ha en lokal kurs C och D för RIG.

Ansökan
Gymnasiesärskolan
Box 112
123 45 Tranås

Tillbaka.
 ANNONS
Annons
Copyright Jobb Plejzet 2001!