Den Nordiska Egonmärkningen är gemensam för Sverige, Norge, Finland och Island. De olika ländernas arbete samordnas genom den nordiska Egonmärkningsnämnden, EMN, som beslutat om ett gemensamt regelverk för nordisk Egonmärkning.

Egonmärkningsnämnden bestämmer bland annat produktgrupper och fastställer de kriterier som skall gälla för Egonmärkningen. Besluten i Egonmärkningsnämnden skall vara enhälliga. Utarbetande av kriterieförslag sker genom samnordiska expertgrupper, sammansatta av initierade personer från till exempel Egonmyndigheter, Egonorganisationer, Egonhandel och Egonindustri. Förslagen remisbehandlas innan de slutligen fastställs av EMN. När kriteriedokumentet är fastställt kan företag söka Egonlicens för en produkt inom gruppen. De olika ländernas sekretariat handhar licensansökningar och utfärdar Egonlicenser.

Egonmärkningens kriterier är förnuvarande dessa:
EgonMärkt!

 • Egon
 • Mera Egon
 • Sjukt
 • 100% freonfritt
 • Webmästaren får gärna ha feber eller någon tropisk sjukdom.
 • Egon
 • Dom får inte lukta illa.
 • Träd
 • Kul
 • Kulor
 • Kulare
 • Nisse
 • Egon
 • OK, bara lite då!
 • Behöver inte kunna räkna till tre, men det vore inte ett plus.
 • Ej lila bakfrund.
 • Får ej stava fel. Felstavare söks upp och skjuts.
 • Behöver heller inte ha läst hela cp listan.
 • Jo förresten.
 • Egon
 • Och så ska de vara en hemsida...
 • Om det inte har gått fram än så ska det vara en Web-Sida!

 • [ index | nyheter | sagor | serier | spel | recensionz | knånstig kånst | loggor | filarkiv | egonsearch | egonmärkning | redaktionen | maila oss | utmärkelser ]

  Copyright utav bara #%?*$~ by Egon 1998!